Lees over biologisch

Waarom adopteren?

We willen meer leefruimte voor dieren, insecten en planten. We willen u laten zien dat biologische fruittelers beter met de natuur omgaan. En dat biologische landbouw in alle opzichten een optimale landbouwmethode is, die een flinke impuls verdient. Het landschap wordt verfraaid als er meer biologische boerderijen komen, dankzij de dieren in de wei, de wilde bloemen langs de akkerranden, de minder grootschalige aanpak. Als u een appelboom van een standplek verzekert, werkt u hieraan mee. 

Samenwerken

Biologisch is eigenlijk heel slim omgaan met alles wat leeft. Als je goed zorgt voor de natuur, zorgt die ook goed voor jou. Planten en dieren krijgen de tijd om te groeien en de bodem raakt niet uitgeput. Dus geen kunstmest, geen chemische middelen en geen gentechnologie. Onkruid wordt niet platgespoten, maar met maaien, schoffelen en harken aangepakt. De fruitteler probeert samen te werken met koolmezen die rupsen eten, zweefvliegen die bladluizen eten, enzovoort. Met nestkastjes en bloembedden worden deze helpers gelokt. 

Duidelijke regels

In het vochtige Nederlandse klimaat zijn schimmelziektes een grote vijand van de fruitteler. Om deze te bestrijden mag de biologische fruitteler spuiten met stoffen van natuurlijke herkomst, zoals zwavel. Dit is in Europese regels vastgelegd. Het liefst gebruikt een biologische teler ook deze stoffen niet, en daarom worden er veel proeven gedaan met appelrassen zoals Santana en Topaz, die een grote natuurlijke weerstand hebben.

25 keer minder belastend

Al met al is biologische fruitteelt qua bestrijdingsmiddelen 25 keer zo milieuvriendelijk als gangbare fruitteelt, volgens een onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu uit 2000.

Andere geconstateerde verschillen in dit onderzoek:
• betere biodiversiteit (meer dieren en planten);
• mooier landschap;
• minder afval;
• minder cadmium in het milieu.
Wat betreft water, energie, koper en zink werden er geen noemenswaardige verschillen tussen biologisch en gangbaar gevonden.